bhp-pulsar.pl

Na koniec każdego miesiąca zostanie wystawiona

bhp-pulsar.pl Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, przed rozpoczęciem wykonywania czynności na stanowisku musi przejść obowiązkowo badania medycyny pracy a także szkolenie BHP.
Jest to niezwykle ważne, aby każdy pracownik zapoznał ze wszystkimi regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy zanim jeszcze do niej przystąpi.
Każda firma zobowiązana jest do przeprowadzenia takiego szkolenia w pierwszym dniu pracy.

Są firmy, które posiadają własnego s.

Widok do druku:

bhp-pulsar.pl